Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης θέτουν τους κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.pressXpress.gr εφεξής Το PressXpress. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του PressXpress τα μέλη-πελάτες συμφωνούν στους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε  από τους όρους ή τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο παρόν, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας. To PressXpress διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, προσθέσει η αφαιρέσει, οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί απαραίτητο να επεξεργαστεί σε αυτή την ιστοσελίδα και κάθε πληροφορία που υπόκειται σε επεξεργασία θεωρείται τελική και επίσημη από τη στιγμή που είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο http://www.pressxpress.gr. Η συνέχεια χρήσης της ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη συμφωνία και αποδοχή των όρων που αναγράφονται στον παρόν κείμενο.

1. Άλλαγές παραγγελιών

Κάθε εργασία που ανατίθεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος παραγγελιοληψίας του PressXpress μπορεί να αλλάξει μέσα στις πρώτες 12 ώρες από την υποβολή της προς εκτύπωση. Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος αυτού δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή στα χαρακτηριστικά της παραγγελίας και αυτή θεωρείται εκτελέσιμη και χρεώσιμη.

2. Χρόνοι παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης αρχίζουν αν μετρούν μόνο αν τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η παραγγελία έχει καταχωρηθεί, και η χρέωση της συναλλαγής έχει εγκριθεί.
Το μέλος-πελάτης έχει ανεβάσει όπως περιγράφεται στις οδηγίες του PressXpress το αρχείο της μακέτας του στον ενδεδειγμένο δικτυακό τόπο επιτυχώς. Σε περίπτωση που υπάρχει λάθος στο αρχείο ή την μακέτα, οι χρόνοι παράδοσης μετρούν από την παραλαβή από τo PressXpress του σωστού αρχείου προς εκτύπωση φυσικά ή ψηφιακά.
Το μέλος-πελάτης έχει παραλάβει, υπογράψει/εγκρίνει και επιστρέψει υπογεγραμμένο το δοκίμιο της εργασίας (σε περίπτωση που το μέλος-πελάτης έχει δηλώσει ότι επιθυμεί δοκίμιο).
Όλοι οι χρόνοι παράδοσης υπολογίζονται σε εργάσιμες ημέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επίσημες αργίες καθώς και καθυστερήσεις λόγω ανωτέρας βίας. Οι χρόνοι παράδοσης περιγράφονται ακριβώς στον σύνδεσμο: http://www.pressxpress.gr/el/Delivery_options/

3. Δοκίμια

Τα δοκίμια που τυπώνονται κατ' απαίτηση του πελάτη δημιουργούνται ως οδηγός για τα χρώματα που θα έχει το προϊόν που πρόκειται να τυπωθεί. Τα δοκίμια  του Pressxpress αφορούν τετράχρωμους συνδυασμούς πάνω σε coated χαρτιά και είναι προβλεπόμενη μικρή απόκλιση σε διαφορετικών ειδών χαρτιά. Οποιαδήποτε απόκλιση σε άλλα χαρτιά πέραν των coated είναι αποδεκτή και αποτελεί χρεώσιμο αποτέλεσμα. Αν το μέλος-πελάτης, υποβάλλει παραγγελία και δεν ζητήσει δοκίμιο, η εκτύπωση του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρχείου. Στην περίπτωση που ζητηθεί δοκίμιο, το PressXpress είναι υποχρεωμένο να παραδώσει την εργασία με την υψηλότερη δυνατή πιστότητα στο χρώμα που ο πελάτης έχει εγκρίνει μέσω του δοκιμίου πάντα σε σύγκριση με χαρτιά coated.

4. Ανάλυση μακέτας

Η αποδεκτή ανάλυση αρχείων μακέτας για εκτύπωση απο το pressXpress.gr είναι 300dpi. Το PressXpress δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα της εκτύπωσης αν η ανάλυση δεν καλύπτει την παραπάνω προδιαγραφή.

5. Ξακρίσματα όρια ασφαλείας και χρήση προτύπων

Το PressXpress συστήνει στα μέλη-πελάτες του να επιβεβαιώνουν ότι στην μακέτα που συνοδεύει την εκάστοτε παραγγελία, τηρούνται οι προδιαγραφές ξακρισμάτων και ορίων όπως περιγράφονται στο πρότυπο που αντιστοιχεί στο προϊόν παραγγελίας. Το PressXpress δεν φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένη εκτύπωση λόγω κακής χρήσης του προτύπου ή μη τήρησης των οδηγιών για τα ξακρίσματα και τα όρια ασφαλείας του δημιουργικού που περιέχεται στην εκάστοτε μακέτα.


7. Επανεκτυπώσεις λόγω ελαττώματος

Για κάθε ελάττωμα σε εκτυπωμένο προϊόν το μέλος-πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το PressXpress σε διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία παραλαβής. Για να μπορέσει το PressXpress να αντικαταστήσει την ελαττωματική δουλειά θα πρέπει ο πελάτης να αποστείλει όλη την ποσότητα που αφορά το ελαττωματικό είδος στην ταχυδρομική διεύθυνση του PressXpress εντός 10 εργάσιμων ημερών. Με την παραλαβή της ποσότητας και την επιβεβαίωση του ελαττώματος η pressXpress θα επαναπροωθήσει την παραγγελία για εκτύπωση και θα αποστείλει την ποσότητα στον πελάτη με τον προσυμφωνημένο τρόπο αποστολής.

8. Επιστροφές χρημάτων και ακυρώσεις παραγγελιών

Όλες οι πωλήσεις θεωρούνται οριστικές. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή εκτός αν το μέλος-πελάτης δεν έχει ανεβάσει στον server του pressXpress αρχείο προς εκτύπωση. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ισόποση πίστωση με την αρχική χρέωση, στον λογαριασμό του μέλους-πελάτης με το πέρας των απαραίτητων τραπεζικών διαδικασιών. 

9. Εκπτώσεις, προσφορές και κουπόνια προσφορών

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές των προϊόντων του PressXpress μπορούν να μεταβληθούν χωρίς καμία προειδοποίηση. Κάθε παραγγελία σε τιμή προσφοράς θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα από το on-line σύστημα παραγγελιοληψίας της PressXpress και να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο κωδικό προσφοράς ή κουπονιού ή να πληρεί όποια προϋπόθεση έχει θέσει το PressXpress ή να έχει υποβληθεί με την όποια εκάστοτε διαδικασία υποδεικνύει το PressXpress και να έχει εξολοκλήρου εξοφληθεί για να ισχύει.
Οι εκάστοτε προσφορές που ανακοινώνει τοPressXpress δεν ισχύουν για αγορές με ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία ανακοίνωσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που την ίδια χρονική περίοδο συντρέχουν παραπάνω των μια προσφορές οι εκπτώσεις, αυτές δεν μπορούν να ισχύουν συνδυαστικά.

10. Αποστολές

Το PressXpress αποστέλλει τις παραγγελίες ταχυδρομικά μέσω εταιριών ταχυμεταφορών και μεταφορών. Το PressXpress δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που έχουν προκληθεί από κάποια από τις συνεργαζόμενες εταιρίες καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή ελάττωμα που θα προκληθεί κατά την μεταφορά καθώς τα αποστελλόμενα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη. Δεν μπορεί να γίνει καμία ακύρωση ή επιστροφή χρημάτων για παραγγελίες που έχουν ήδη αποσταλεί.

11. Δικαίωμα μη εκτέλεσης παραγγελίας

Το PressXpress διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία κατά τη διακριτική της ευχέρεια αν διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα παραγγελία περιέχει προσβλητικό, ζημιογόνο, ή πορνογραφικό υλικό ή υλικό που αντιβαίνει νομοθεσίες ή κανόνες. Το PressXpress διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το μέλος-πελάτη με έξοδα διαχείρισης όποιας ακυρωθείσης για τέτοιους λόγους παραγγελίας.

12. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το PressXpress σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα http://www.pressXpress.gr η όταν προβαίνετε σε αγορές από αυτήν, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία το PressXpress τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με το PressXpress, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες του PressXpress.

Το PressXpress δεσμεύεται ότι δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού για κανένα λόγο χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας μόνο για δική του χρήση και με τη σύμφωνη γνώμη σας για να σας ενημερώνει για τυχόν νέα προϊόντα, προσφορές κλπ.
Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση της 

To PressXpress έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, το PressXpress εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο το PressXpress μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.
Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, και συνάφεια των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στο PressXpress.
Το PressXpress επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Το PressXpress παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. To PressXpress δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο PressXpress χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. 

Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Παράλληλα, το PressXpress επιβεβαιώνει ότι στο cookie δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που διατηρείται είναι ο κωδικός πελάτη που διατηρείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε το τελευταίο να μπορεί να σας αναγνωρίσει αυτόματα σε μελλοντικές σας επισκέψεις.

14. Πνευματικά Δικαιώματα

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην pressXpress.gr και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία της pressXpress.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.


15. Όρια Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Το PressXpress κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά.

16. Ισχύων Νόμος

Το site pressxpress.gr έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την εταιρία "Διάγραμμα.com Α.Ε.", Κρυστάλλη 20, 12131 Περιστέρι, με τηλέφωνο το 2103302839 και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής.
Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με το Pressxpress και το Pressxpress έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

17. Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο site του PressXpress (www.pressXpress.gr)
Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

1. προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας
2. προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site του PressXpress
3. προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας

Παρ' όλα αυτά, εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι του PressXpress μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της pressXpress.gr να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

Το PressXpress έχει συνδέσεις με άλλα sites. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. 

18. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

To PressXpress διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

19. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία διευκρίνηση ή σχόλιο σχετικά με τους παρόντες όρους ή για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με το PressXpress  μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης πελατών μέσω του mail help@pressXpress.gr ή χρησιμοποιώντας κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Τηλέφωνο 210 3302839 fax 210 3302040.